فادو

اطلاعات درباره فادو نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه اینترپرایز
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
هزینه ها
ارسال، تایید و صدور مجدد فاکتور برای هزینه های کارمندان
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
دانش
کتابخانه دانش خود را متمرکز و مدیریت کنید، به اشتراک بگذارید و رشد دهید
میز خدمت
پیگیری، اولویت بندی و حل تیکت های مشتریان
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Persian font
change defult font to nice persian font
Iran - website
Iran Base Calendar