فادو

اطلاعات درباره فادو نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
تارنما
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبار
موجودی انبار و لجستیک خود را مدیریت کنید
حسابداری
حسابداری مالی و تحلیلی را مدیریت کن
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
پروژه
پروژه های خود را سازماندهی و برنامه ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروش
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
برگه ساعت کارکرد
زمان صرف شده کارمند بر روی تکالیف رهگیری کن
هزینه ها
ارسال، تایید و صدور مجدد فاکتور برای هزینه های کارمندان
استودیو
برنامه های Odoo خود را ایجاد و سفارشی کنید
اسناد
مدیریت اسناد
مرخصی
مرخصی‌های با حقوق (PTO) اختصاص دهید و درخواست های مرخصی را بررسی کنید
استخدام
کانال فروش استخدام خود را رهگیری کن
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
بازیافت داده‌ها
رکوردهای قدیمی را پیدا کنید و آنها را بایگانی/حذف کنید
دانش
کتابخانه دانش خود را متمرکز و مدیریت کنید، به اشتراک بگذارید و رشد دهید
نگهداری
پیگیری تجهیزات و مدیریت درخواست های تعمیر و نگهداری
Meeting Rooms
Manage Meeting Rooms
Odoo WhatsApp Integration
Integrates Odoo with WhatsApp to use WhatsApp messaging service
امضا
اسناد را برای امضای آنلاین و مدیریت نسخه های پر شده ارسال کنید
میز خدمت
پیگیری، اولویت بندی و حل تیکت های مشتریان
اشتراک ها
ایجاد فاکتورهای دوره ای و مدیریت تمدیدها
آموزش الکترونیکی
یک پلتفرم آموزش الکترونیکی اداره و انتشار دهید
برنامه ریزی
مدیریت زمان بندی کارمندان
رویدادها
انتشار رویدادها، فروش بلیط ها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
گاهشمار
زمان بندی جلسات کارکنان
ارزیابی‌ها
ارزیابی کارمندان
تاییدها
درخواست های تأیید را ایجاد و تأیید کنید
اتوماسیون بازاریابی
ایجاد کمپین های ارسال ایمیل خودکار
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت
قرار ملاقات ها
Allow people to book meetings in your agenda
نظر سنجی‌ها
نظرسنجی خود را ارسال کنید و یا به صورت زنده به اشتراک بگذارید.
تعمیرات
تعمیر محصولات آسیب دیده
ارجاع کارمند
اجازه بدهید کارمندان شما موقعیت های شغلی را به اشتراک بگذارند و به دوستانشان ارجاع دهند
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند رهگیری کن
بازاریابی پیامکی
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
To-Do
Organize your work with memos and to-do lists
مدیریت مهارت‌ها
Manage skills, knowledge and resume of your employees
ویپ (VOIP)
با استفاده از سیستم VOIP تماس بگیرید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند

نمودار حسابها/ محلی سازی نصب شده

Persian font
change defult font to nice persian font
Iran - website
Iran Base Calendar