هدف فادو

توسعه متن باز

هدف فادو توسعه متن فاز ماژول برای ایرانیان است


بومی سازی 

بومی سازی کامل برای ایران تقویم؛حسابداری؛حقوق و دستمزد

استقرار در ایران

ارائه راهکار جهت استقرار در سازمان های مختلف


ادغام با سرویس های داخلی

اتصال به ارائه دهنده های داخلی

Our offices in Dhaka

سرعت و راحتی

 

کاربر پسند 

 

محبوب در دنیا

 

ویژگی های جدید

 

آخرین پروژه ها

s_three_columns_1
گزارشات مالی

This minimalist weather application was created to be multi-platform. It’s available for iPhone or Android phones.

موارد بیشتر
s_three_columns_2
بومی سازی فروشگاه

We wanted to propose a friendly shopping experience for the fans of Frank Clothes. Read more how we developed it.

موارد بیشتر
s_three_columns_3
تم جدید

We developed this application to help the population of Goma living under the threat of a volcano.Now it’s available for every area.

موارد بیشتر

Beginner

$ 35 .00

/ month
 • Basic sales & marketing for up to 2 users
 • Account & Sales management
 • No customization
 • No support

Professional

$ 65 .00

/ month
 • Complete CRM for any size team
 • Get access to all modules
 • Limited customization
 • Email support

Expert

$ 125 .00

/ month
 • Unlimited CRM power and support
 • Get access to all modules and features
 • Unlimited customization
 • 24x7 toll-free support