تماس با فادو

جهت دریافت دمو و یا اقدام به همکاری با فادو درخواست خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید.

Separate email addresses with a comma.

  • اطلاعات تماس

  •     یزد پارک علم و فناوری 

+98 993 889 9105

info@fadoo.ir

   fadoo

   fadoo_ir

   9105 889 993 98+

   fadoo.ir

   fadoo