درباره فادو

تیم بومی سازی اودو در ایران

تیم فادو فعالیت خود را از نسخه ۱۳ اودو در ابتدا با توسعه متن باز ماژول های بومی سازی و کسب عنوان psc جامعه توسعه دهندگان اودو (oca) آغاز نمود.

با تکمیل جامعه متن باز اودو در ایران توسط فادو سرعت توسعه ماژول های بومی سازی و تخصصی برای نیاز صنایع و کسب و کارهای ایرانی افزایش چشم گیری داشت به شکلی که روند رو به رشدی از علاقه کسب و کارهای ایرانی را به استقرار اودو برای رفع نیاز و مدیریت کسب و کار شاهد هستیم.

تیم فادو در کنار فعالیت متن باز، به صورت تخصصی در زمینه های آموزش کاربری و فنی اودو، توسعه و شخصی سازی اودو برای کسب و کارهای مختلف، ارائه راهکارهای متناسب با هر کسب و کار، مشاوره استقرار و تحلیل نیاز کسب و کارها و استقرار اودو نیز فعالیت دارد.

درحال حاضر فادو درحال گسترش تیم و توسعه زمینه‌های فعالیت خود در راستای توسعه متن باز و تجاری سازی اودو در ایران می باشد.