مهارت هایی که بهتر است داشته باشید

آشنایی با ابزار تولید محتوا

آشنایی اولیه با ابزارهای محتوا سازی مانند مجموعه نرم افزارهای آفیس، فتوشاپ، ابزارهای ساخت ویدیو و ... .

توانایی کار تیمی

داشتن روحیه کار تیمی و تقسیم بندی وظایف.

خلاقیت

ارائه روش های خلاقانه برای حل چالش های پیش رو.

مهارت هایی که یاد میگیرید

محتوا سازی

آموزش روش های محتوا سازی بر اساس استانداردها و آموزش ابزار ساخت محتوا .

دانش سازمانی

آموزش فرهنگ سازمانی و آشنایی با زیر سیستم های سازمان برای فرآیندهای مختلف .

دانش فنی و نرم افزار

آموزش ساختار اولیه توسعه و کار با نرم افزارهای سازمانی.

Separate email addresses with a comma.